Polityka prywatności

RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.

W związku z faktem, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Piłkarską Victoria Wysogotowo, pragniemy przekazać kompleksową informację na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Piłkarska Victoria Wysogotowo ul. Cisowa 40/2 62-070 Dąbrówka

II. Przetwarzane mogą być następujące kategorie Państwa danych osobowych, a także danych osobowych Państwa dzieci – zawodników SP Victoria: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, adres korespondencyjny, stanowisko. Państwa dane kontaktowe nie są upubliczniane i służą do kontaktu z Państwem oraz realizacji działań Klubu.

III. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych. Państwa dane osobowe zostaną usunięte również w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności. Państwa dane mogą zostać usunięte także w sytuacji, gdy Administrator uzna, że podane przez Państwa dane nie są aktualne (w tym z powodu braku reakcji na próbę kontaktu ze strony Administratora mającą na celu potwierdzenie aktualności danych).

IV. Państwa dane nie są udostępniane osobom i podmiotom zewnętrznym a także zapewniamy iż są należycie chronione w oparciu o wprowadzoną przez naszą Szkołę Politykę Bezpieczeństwa.

V. Przysługuje Państwu prawo do:

– uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (prawo dostępu do danych), w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

– żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

– przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

– złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

VII Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres biuro@victoria-wysogotowo.pl

Jeżeli pragną Państwo usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o kontakt z adresem biuro@victoria-wysogotowo.pl